Наказ Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів

Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20 серпня 2002 року N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2002 р. за N 733/7021

Відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" та міжнародних стандартів зі штрихового кодування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про штрихове кодування товарів, що додається.

2. Управлінню торговельної діяльності зареєструвати цей наказ у Мін'юсті.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МЗЕЗторгу від 27.08.96 N 530 "Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів" (зі змінами та доповненнями), зареєстрований у Мін'юсті 11 вересня 1996 року за N 517/1542.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В. О.

 
Міністр    
О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:    
 

Перший заступник
Державного секретаря Міністерства
аграрної політики України   
 
 
Ю. Я. Лузан

Перший заступник
Державного секретаря Міністерства промислової політики України    
 
 
Л. В. Мінін

Заступник Голови Державного
комітету статистики України    
 
Ю. М. Остапчук

Заступник Голови Державного
комітету стандартизації, метрології
та сертифікації України    
 
 
А. М. Воронков

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва    
 
 
 
В. П. Загородній

В. о. Голови Антимонопольного
комітету України    
 
О. Мельниченко

Заступник Голови правління
Центральної спілки споживчих
товариств України    
 
 
В. П. Левицький

Президент асоціації "ЄАН-УКРАЇНА"    
Г. В. Дзісь


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20 серпня 2002 р. N 255

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2002 р. за N 733/7021

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 20 серпня 2002 р. N 255

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 вересня 2002 р. за N 733/7021


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ТОВАРІВ

Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 574 "Про впровадження штрихового кодування товарів".

Положення поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, що діють в Україні.

Положення вводиться з метою:

створення умов для впровадження в Україні інформаційних технологій автоматичної ідентифікації та електронного обміну даними і створення інформаційної бази для контролю та управління товарно-грошовим обігом, удосконалення систем обліку продукції;

підвищення конкурентоспроможності українських товарів на вітчизняному та зарубіжному ринках;

скорочення часу товарообігу за рахунок застосування електронних засобів обліку при виробництві товару, його складуванні, транспортуванні, реалізації та звітності державним органам.

1. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

товар - продукт праці, який виробляють не для власного використання, а для продажу споживачам;

суб'єкти підприємницької діяльності - всі учасники ринку (вітчизняні та іноземні особи), що здійснюють в Україні виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг, основною метою діяльності яких є одержання прибутку;

система EAN•UCC - всесвітня міжгалузева система стандартів, методик ідентифікації та штрихового кодування;

ідентифікаційний номер EAN•UCC - номер, сформований у відповідності до стандартів системи EAN•UCC з метою забезпечення однозначної ідентифікації об'єкта обліку, зокрема торгової одиниці (товарної позиції);

штриховий код EAN•UCC - штриховий код, сформований у відповідності до стандартів системи EAN•UCC, в якому, зокрема, кодується ідентифікаційний номер EAN•UCC.

До штрихових кодів EAN•UCC належать декілька символік штрихових кодів, наприклад, штрихові коди EAN-13 та EAN-8 можуть застосовуватися для маркування торгових одиниць, штриховий код UCC/EAN-128 може застосовуватися для маркування транспортних одиниць;

ідентифікаційний номер EAN•UCC обмеженої циркуляції - номер, який присвоюють одиниці обліку (товарній позиції) відповідно до вимог державних стандартів та специфікацій національної організації EAN. Він є унікальним і однозначним у визначеному обмеженому середовищі та призначений для використання тільки в цьому середовищі.

2. Маркування товарів штриховими кодами EAN•UCC здійснюють суб'єкти підприємницької діяльності відповідно до вимог чинних державних стандартів, інших нормативно-правових актів України, специфікацій міжнародної асоціації EAN International та національної організації EAN - Асоціації Товарної Нумерації України "ЄАН-УКРАЇНА".

Імпортні товари, які марковані штриховими кодами EAN•UCC відповідно до вимог вищезазначених документів, не підлягають обов'язковому перемаркуванню іншими штриховими кодами EAN•UCC.

3. Обов'язковому маркуванню штриховими кодами EAN•UCC підлягають алкогольні напої та тютюнові вироби, примірники аудіовізуальних творів та фонограм, лікарські засоби та інші товари, маркування яких штриховими кодами передбачено чинними законодавчими актами України. Маркування харчових продуктів штриховими кодами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN є одним із документів, що надає вітчизняний виробник для застосування до нього умов захисту вітчизняного ринку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 347 "Про затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти".

4. Згідно з правилами системи EAN•UCC та повноваженнями, наданими національній організації EAN - асоціації "ЄАН-УКРАЇНА" постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 821 "Про Асоціацію Товарної Нумерації України (ЄАН-УКРАЇНА)", присвоєння ідентифікаційних номерів EAN•UCC в Україні здійснює асоціація "ЄАН-УКРАЇНА".

5. Підприємства, що діють у складі міжнародних об'єднань, мають право згідно з документами міжнародної асоціації EAN International при маркуванні своїх товарів штриховими кодами застосовувати ідентифікаційні номери EAN•UCC, які їм присвоїли асоціація "ЄАН-УКРАЇНА" або національні організації EAN інших країн.

6. Товари, які на підприємствах торгівлі піддають додатковому перерозподілу у малих обсягах, перефасуванню, подрібненню партій тощо для реалізації кінцевому споживачу, а також товари, на яких штрихкодові позначки EAN•UCC відсутні або не відповідають чинним нормативним вимогам, підприємства торгівлі можуть самостійно кодувати ідентифікаційними номерами EAN•UCC обмеженої циркуляції та маркувати відповідними штриховими кодами згідно з вимогами чинних державних стандартів та специфікацій асоціації "ЄАН-УКРАЇНА".

7. Заборонено суб'єктам підприємницької діяльності маркувати штриховими кодами EAN•UCC товари (крім зазначених у пункті 6), яким не присвоєно ідентифікаційних номерів EAN•UCC згідно з вимогами відповідних державних стандартів України, специфікацій міжнародної асоціації EAN International та асоціації "ЄАН-УКРАЇНА".

 
Начальник управління
торговельної діяльності    
 
Л. Верховинець