Право на оскарження надане Законом № 2181 виникає у разі, коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправільно визначив суму податкового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом. Слід наголосити, що до таких рішень законодавець також відносить і податкові роз’яснення, які на відміну від інших рішень податкового органу можуть бути оскаржені виключно до суду (пп. «і» пп. 4.2.2 п. 4.2 ст. 4 Закону № 2181).