Офшорні компанії в сучасній діловій практиці (на прикладі Кіпру та Белізу)


   

Як відомо, термін “офшорна компанія” означає юридичну особу, бенефіціарні володільці і ділова активність якої знаходяться за межами країни реєстрації.

Офшорні компанії створюються у державах, де діє режим пільгового оподаткування, і є відсутнім валютний контроль. Таких держав у світі нараховується близько п’ятдесяти. Серед них: Кіпр, Беліз, Панама, Коста-Ріка, Британські Віргінські острови, Ліберія, Гібралтар, острів Мен, Мальта тощо.

Створення такої компанії коштує близько 1000 доларів США і приблизно стільки ж – підтримка її юридичної адреси протягом року. Створення нової компанії триває від одного до декількох днів. Офшорні компанії мають право відкривати рахунки у більшості країн світу в будь-яких банках і у будь-якій валюті. У багатьох офшорних зонах компанії не є зобов’язаними надавати бухгалтерські звіти ані податковим, ані урядовим органам. Уся звітність із метою оподаткування може бути замінена єдиним річним збором від 150 до 1000 доларів США на рік. Імена бенефіціарних володільців офшорних компаній є конфіденційною інформацією.

ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ НА КІПРІ

Відповідно до Закону про валютне регулювання Центральний банк Кіпру видає дозвіл на реєстрацію такої компанії. Для підтвердження репутації заявника Центральний банк вимагає подання банківських чи інших рекомендацій із метою підтвердження надійності потенційних власників компанії. За умови позитивної відповіді, дозвіл видається протягом двох днів. Мінімальний капітал офшорної компанії, на який випускаються акції, повинен складати не менше 100 000 кіпрських фунтів, якщо компанія не буде відкривати офіс на Кіпрі, і не менше 1 000 000 кіпрських фунтів у випадку відкриття такого офісу. Компанія повинна вести свою ділову активність, окрім здійснення управлінських функцій, виключно за межами Кіпру, що відображається у Меморандумі компанії. 

Після того, як Центральний банк видасть дозвіл, володільцями акцій компанії мають бути підписані відповідні документи, зокрема, Установчий договір та Статут. В Установчому договорі має міститися наступна інформація: назва компанії, яка закінчується словом „Limited”, місце знаходження зареєстрованого офісу, види діяльності, відповідальність учасників, розмір статутного капіталу, підписанти Меморандуму та кількість акцій, на яку вони підписуються.

У Статуті відображаються питання скликання, прийняття рішення Загальними зборами, права участі у голосуванні, передачі акцій, призначення та повноваження директорів, дивіденди, бухгалтерські рахунки та аудит. Документом, який посвідчує реєстрацію є відповідний сертифікат. Таке правило є досить зручним, оскільки для реєстрації компанії бенефіціарному володільцю немає потреби виїжджати з країни, резидентом якої він є для того, щоб приїхати на Кіпр, оскільки Установчий договір і Статут будуть підписувати номінальні держателі акцій від імені бенефіціарного володільця.

Реєстратор компаній проводить реєстрацію протягом семи днів, хоча можливою є реєстрація і протягом одного дня (у такому випадку стягується плата за терміновість). Центральний банк не може бути джерелом інформації про фізичних чи юридичних осіб. Загальнодоступні відомості, що зберігаються у Департаменті Реєстратора компаній, містять лише прізвища номінальних держателів акцій. Компанія повинна мати як мінімум одного директора і одного секретаря. Як правило, секретарем призначається адвокат, який інкорпорує компанію. Також компанія повинна мати зареєстрований на Кіпрі офіс, куди мають надходити офіційні документи. Такою адресою, як правило, виступає офіс того ж адвоката.

З Україною Кіпр підписав Договір про усунення подвійного оподаткування. При продажу чи передачі акцій офшорної компанії не сплачується податок на приріст ринкової вартості капіталу. У випадку смерті власника акцій офшорної компанії, не сплачуються державні збори на спадкування акцій. Також офшорні компанії звільняються від сплати податків із чистого прибутку. Вони не є зобов’язаними реєструватися як платники податку на додану вартість.

ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ ОФШОРНИХ КОМПАНІЙ У БЕЛІЗІ

Офшорні компанії, що реєструються у Белізі, звільняються від оподаткування, а тому, відповідно, звільняються від сплати податку на доходи. Також вони не сплачують податок на нерухомість і гербовий збір при переведенні акцій у офшорні компанії нерезидентами. Вони є звільненими від фінансового регулювання, і мають обмежену відповідальність.

До того ж компанії, зареєстровані у Белізі, мають суттєві переваги і при врахуванні вартісних показників: не існує вимог до мінімального капіталу, до проведення аудиту рахунків, не потрібно вносити відомості про річний прибуток компанії (достатньо лише вести реєстр акцій, протоколи зібрань, копії рішень і мати печатку), немає вимог стосовно проведення щорічних Загальних Зборів (будь-які збори можуть проводитися у будь-якому місці у будь-якій точці світу, акціонери можуть брати у них участь по телефону і підтверджувати прийняття рішень листом, факсом чи по телефону).

Вартість створення офшорної компанії у Белізі та щорічні внески складають 100 доларів США; за компанії із зареєстрованим капіталом – до 50000 доларів США.

Для створення компанії у Белізі достатньо наявності лише одного акціонера. Можуть випускатися акції як іменні, так і на пред’явника, “голосуючі” та “не голосуючі”, із чи без номінальної вартості, вартість акцій може виражатися у будь-якій валюті, директором офшорної компанії може бути й інша компанія.

Реєстр акцій і всі інші документи можуть бути перевірені лише акціонером. Сторонні особи можуть ознайомитися лише зі Статутом, Меморандумом і Свідоцтвом про реєстрацію.

Для офшорних компаній, зареєстрованих у Белізі, чинним законодавством встановлюються певні обмеження. Зокрема, компанії не дозволяється вести комерційну діяльність із резидентами Белізу, вона не може мати майнові права на нерухомість у Белізі, не може виступати у якості банку чи страхової компанії.

Офшорна компанія повинна мати зареєстрований офіс у Белізі. Нею має керувати Рада Директорів, що повинна складатися щонайменше з однієї фізичної чи юридичної особи.

Офшорні компанії, зареєстровані у Белізі використовуються, звичайно, для ведення торгівлі, вкладення інвестицій, реалізації права власності на нерухомість, розпорядження інтелектуальною власністю, судноплавства.

Зрозуміло, що офшорні компанії мають досить багато переваг, адже процес їх реєстрації є дуже швидким, зручним і недорогим. Але вони можуть викликати недовіру в органів державної влади, фізичних і юридичних осіб, банків, які не завжди погоджуються на надання кредитів. Таку позицію теж можна зрозуміти, адже, якщо офшорна компанія порушує свої зобов’язання, буває досить складно знайти винних осіб. На жаль, трапляються прикрі випадки, коли офшорні компанії перетворюються на місце збуту коштів, здобутих злочинним шляхом. Але все ж таки, у своїй більшості, офшорні компанії відомі усім бізнесменам і інвесторам як можливість законним шляхом обмежити податковий тягар.