Базове законодавство України у галузі освіти та науки


Закон України Про освіту
Закон України Про дошкільну освіту
Закон України Про загальну середню освіту
Закон України Про позашкільну освіту
Закон України Про професійно-технічну освіту
Закон України Про вищу освіту