Міністерством юстиції буде утворено робочу групу для розробки проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» - щодо удосконалення системи реєстрації друкованих засобів масової інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій.