Мета круглого столу: у вузькому колі експертів обговорити можливі шляхи розвитку українського антидискримінаційного законодавства з огляду на рекомендації міжнародних організацій та аналіз фактів дискримінації.