Право на доступ до інформації є одним із найважливіших прав людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та закріплених у Конституції України. Для його належної реалізації потрібні значні зміни законодавства та одночасно відповідні інституційні зміни.