Президент України затвердив Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. У Положенні розписані питання порядку військової служби за контрактом, порядок присвоєння військових звань, порядок призначення на посади та звільнення з посад, порядок переміщення військовослужбовців, питання підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також інші питання.