Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування постановляється припинити прийняття рішень та  призупинити  виконання  раніше прийнятих рішень про виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень,  підприємств книгорозповсюдження  із  займаних ними на законних підставах приміщень державної та комунальної власності