В Законі визначено умови, за яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або припиняється її виплата, умови, за яких державна  соціальна допомога може бути призначена, а також умови, за яких державна  соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру<strong> </strong>