Як притягти до відповідальності працівників медицини, що провели недбале лікування або порушили законодавство про охорону здоров'я? Поради

Згідно ст. 80 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" особи, винні у порушенні законодавства про охорону здоров"я, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Цивільна відповідальність може полягати у відшкодуванні матеріальних та моральних збитків, а також відшкодування шкоди завданої здоров’ю тощо.
До цивільної відповідальності також можна притягнути не лише конкретного лікаря, але й лікувальний заклад, лікарі якого порушують Ваші права як пацієнта, наприклад позбавити його ліцензії на лікувальну практику або зобов"язати через суд відшкодувати збитки заподіяні пацієнту, що передбачено ст. 1172 Цивільного Кодексу України.

Кримінальна відповідальність передбачена за наступні види злочинних діянь:
• Незаконне проведення аборту.
• Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти.
• Ненадання допомоги хворому медичним працівником.
• Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов"язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення.
• Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника або незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною.
• Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини або насильницьке донорство.
• Незаконне розголошення лікарської таємниці, тощо.

В порядку адміністративного судочинства Ви можете оскаржити незаконні рішення, дії або бездіяльність різних органів влади та їх посадових осіб, в тому числі, наприклад, незаконну відмову головного лікаря лікарні у доступі до медичних документів. Судом може бути винесено рішення не лише про зобов’язання таких органів та посадових осіб реалізувати Ваші права, але й про відшкодування моральної та майнової шкоди завданої таким порушенням.

Ви маєте право вимагати притягнення однієї і тієї ж самої винної особи до декількох різних видів відповідальності, наприклад до лікаря, якого притягнуто до кримінальної відповідальності, також можна пред"явити позов про відшкодування збитків завданих таким злочинним діянням.

Джерело:
http://www.healthrights.in