Зміни до Закону про охорону дитинства вступають у силу з 01.01.2010

З метою  посилення  соціального  захисту  багатодітних сімей, поліпшення їх державної  підтримки,  створення  більш  сприятливих умов для  виховання  дітей  у  таких  сім'ях, цього року Верховна Рада прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей”. Вказаний Закон, який набирає чинності з 1 січня 2010 року, передбачає зміни до Закону України “Про охорону дитинства”.

Багатодітним сім’ям згідно із статтею 13 вищезазначеного Закону України надаються такі пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);


2) 50-відсоткова  знижка  плати  за користування комунальними послугами (газопостачання,  електропостачання та інші послуги)  та вартості  скрапленого  балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.

     Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення,  становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї,  який постійно проживає в жилому приміщенні  (будинку),  та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;

3) 50-відсоткова   знижка   вартості  палива,  у  тому  числі рідкого,  в межах норм,  визначених законодавством,  у  разі  якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

4) позачергове  встановлення квартирних телефонів.  Абонентна плата  за  користування  квартирним  телефоном  встановлюється   у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.

     Пільги щодо  плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості  палива,  передбачені  пунктами 1-3  частини  третьої  цієї статті,  надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

     1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;

     2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація  в  державних та  комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;

     3) першочергове  обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

     4) безоплатний  проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту  (крім  таксі),  автомобільним  транспортом  загального користування в сільській місцевості,  а також залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і
міжміських  маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  внутрішніх - та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

     5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення  та  відпочинку відповідно  до  Закону України  "Про  оздоровлення  та відпочинок дітей" ( 375-17 ).

     Батькам і дітям з  багатодітних  сімей  видаються  відповідні посвідчення.  Зразок посвідчення,  порядок  виготовлення і видачі посвідчень встановлюються Кабінетом Міністрів України";

Докладніше:

http://zakon1.rada.gov.ua