Згiдно   з ухваленим законом, бази персональних даних пiдлягають обов'язковiй  державнiй реєстрацiї шляхом внесення вiдповiдних записiв уповноваженим  державним органам з питань захисту персональних даних до Державного  реєстру баз персональних даних.