Створення, реєстрація підприємства

У цьому розділі розміщені статті, які описують всі етапи й нюанси реєстрації підприємств в Україні.


Установчі документи підприємства

Установчими документами підприємства називається комплект документів встановленої законом форми, згідно з якими підприємство виникає і діє як суб'єкт права. З точки зору правової природи, установчі документи є локальними нормативними актами, тобто актами, які набувають юридичної сили внаслідок затвердження їх одним або кількома засновниками підприємства.
Форму і зміст установчих документів визначають залежно від видів підприємств загальні закони про підприємства та закони про окремі види підприємств.

Державна реєстрація підприємства

Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні. Вона встановлена ст. 6 Закону України "Про підприємства в Україні" та ст. 8 Закону України "Про підприємництво". Ці статті визначають державні органи, на які покладено реєстрацію підприємств (органи державної реєстрації), а також загальні умови і порядок реєстрації. Детальніше вони визначаються Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740.

Підприємництво в Україні

Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на свій ризик діяльність для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

Вибір виду (організаційно-правової форми) підприємства

Якоїсь однозначно найкращої або однозначно найгіршої форми підприємства - не існує. З погляду ведення господарської діяльності, режимів оподатковування будь-які форми підприємств по законодавству України - абсолютно рівноправні (якщо не враховувати деякі специфічні види діяльності - ломбардні операції, комерційна діяльність із цінними паперами, банківська діяльність і т.п.- для яких законодавством обмежене коло форм юридичних осіб, які можуть здійснювати відповідну діяльність).

Суть різниці між формами підприємств - винятково "внутрішня": порядок керування, взаємини й відповідальність засновників, статутний фонд і т.п.

Документи, необхідні для реєстрації підприємства

1. Копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номера засновника (їй), директори, бухгалтера (у тому числі засновників-нерезидентів (фізичних осіб).

2. Документи, що підтверджують місцезнаходження ("юридична адреса") підприємства (якщо такі є)

.....

Статутний капітал (фонд) для ТОВ і ПП

Мінімальний статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - 100 мінімальних зарплат (статутний фонд може формуватися як майном (у деяких районах може знадобитися підтвердження) так і грошима, до моменту реєстрації необхідно, щоб кожний учасник вніс не менш 50% (раніше було 30%) своєї частки).

Порядок реєстрації приватного підприємства (ПП)

Реєстрація приватного підприємства складається з таких етапів:

  1. підписання уставу;
  2. реєстрації в районній державній адміністрації;
  3. .......
Механізм створення товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) й акціонерного товариства (АТ)

Якщо ви вирішили (особисто або разом зі своїми рідними, знайомими) створити підприємство, варто звернутися по допомогу до юриста, оскільки як процес підготовки документів для реєстрації, так і властиво процес реєстрації підприємства досить жорстко регламентований. Помилки, допущені на цьому етапі, можуть надалі істотно утруднити роботу підприємства.

Реєстрація підприємства в органах соціального страхування й пенсійного фонду України

Відповідно до "Інструкції про порядок вирахування й сплати підприємствами, установами, організаціями й громадянами страхових внесків у Пенсійний фонд України (ПФУ), а також обліку надходжень і витрати його засобів", підприємства незалежно від форм власності й громадяни-підприємці (фізичні особи), що використають працю фізичних осіб на умовах наймання, реєструються в органах Пенсійного фонду в районах (містах) по юридичній адресі.

Реєстрація підприємства. Відкриття банківського рахунку

Для відкриття рахунку Вам належить подати у вибраний Вами банк цілий ряд документів. Насамперед - заява (установленого зразка) на відкриття рахунку. Воно підписується керівником і головним бухгалтером власника рахунку. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера або іншої посадової особи, виконуючого обов'язки головного бухгалтера, заява підписується лише керівником.

Ліцензування підприємницької діяльності

Законом України "Про підприємництво" установлено, що обмеженню (ліцензуванню) підлягають тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають:

  • на здоров'я людини,
  • на навколишнє природне середовище,
  • на безпеку держави.
Патентування підприємницької діяльності. Все про патенти

Крім ліцензії, для ведення підприємництва в торговельній діяльності - роздрібної й оптової торгівлі, діяльності в торгово-виробничій (общепит) сфері за наявні засоби, інша готівка платіжні засоби й з використанням кредитних карток, - діяльності по обміні наявних валютних цінностей, а також діяльності по наданню послуг у сфері ігорного бізнесу й побутових послуг, необхідно одержати торговельний патент (порядок одержання патенту визначається Законом "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності").

Розробка бізнес-плану. Структура бізнес-плану.

Підприємства, зацікавлені в одержанні фінансування, практично у всіх випадках повинні розробити й представити на розгляд у фінансово-кредитну установу заявку на одержання кредиту й обґрунтований бізнес-план.

Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідний для освоєння нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.