Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 листопада 1997 р. N 1287

Київ
Про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств
та розміри реєстраційних зборів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 7 березня 1998 року N 283,
від 18 жовтня 1999 року N 1914,
від 16 червня 2003 року N 905,
від 30 листопада 2005 року N 1128

Відповідно до Законів України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" та "Про інформаційні агентства" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації здійснюють:

загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та/або зарубіжної сфери розповсюдження - Міністерство юстиції;

місцевої сфери розповсюдження - Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1914,
від 16.06.2003 р. N 905,
в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 30.11.2005 р. N 1128)

2. Установити, що державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснює Міністерство юстиції.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
постановами Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1914,
від 16.06.2003 р. N 905,
від 30.11.2005 р. N 1128)

Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється після акредитації їх кореспондентів у Міністерстві закордонних справ.

3. Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації здійснюється у терміни, визначені статтею 13 Закону України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності - у 15-денний термін.

4. Затвердити зразки свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності, що додаються.

Установити, що раніше видані реєстраційні свідоцтва засновникам друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як
(на часткову зміну пункту 4 затверджено нові зразки свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (додаються) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1914)

суб'єктів інформаційної діяльності, зразки яких затверджувалися Кабінетом Міністрів України, заміні не підлягають.
(на часткову зміну пункту 4 затверджено нові зразки свідоцтв про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності (додаються) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 р. N 1914)5. Установити збір у таких розмірах за видачу:

а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому:

розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків;

звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безплатного розповсюдження.

6. Державна реєстрація інформаційних агентств як суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в порядку, терміни та за умов, встановлених законодавством про державну реєстрацію суб'єктів підприємництва.

Державна реєстрація інформаційних агентств, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, здійснюється відповідно до порядку, встановленого законодавством для державної реєстрації спільних (за участю іноземного капіталу) підприємств.

Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств здійснюється відповідно до порядку державної реєстрації представництв іноземних суб'єктів підприємництва, встановленого законодавством України.

7. Установити збір у таких розмірах:

а) за проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких є іноземний капітал, - 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) за проведення державної реєстрації представництва іноземного інформаційного агентства - у сумі, еквівалентній тій, що сплачується за це представництвами українських національних інформаційних агентств у відповідній країні, але не менше фактичних затрат на реєстрацію, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

8. У разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків установленого реєстраційного збору.

Збір у такому ж розмірі справляється за проведення перереєстрації інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності.

9. За видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію періодичного друкованого видання або інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності справляється збір у розмірі 20 відсотків установленого реєстраційного збору.

10. Кошти, одержані за видачу свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації (перереєстрації) інформаційного агентства як суб'єкта інформаційної діяльності, сплачуються відповідно до пунктів 5 і 7 цієї постанови і зараховуються до державного бюджету.

(абзац перший пункту 10 у редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 07.03.98 р. N 283)

Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності затверджує Міністерство юстиції.

(абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України від 07.03.98 р. N 283,
від 16.06.2003 р. N 905,
в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 30.11.2005 р. N 1128)

11. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1990 р. N 243 "Про порядок реєстрації, справляння та розміри зборів за видачу свідоцтв про реєстрацію засобів масової інформації, розрахованих на республіканську і місцеву аудиторію" (ЗП УРСР, 1990 р., N 9, ст. 47);

постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 614 "Питання державної реєстрації друкованих засобів масової інформації";

постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. N 611 "Про державну реєстрацію інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів" (ЗП України, 1995 р., N 12, ст. 269).Прем'єр-міністр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 28
Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету МіністрівУкраїни
від 17 листопада 1997 р. N 1287
(у редакції постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1914)Державний Герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Серія __________

 

N __________

 

________________________________________________________________________
(назва видання державною мовою)

________________________________________________________________________
(назва видання іншою мовою (мовами)

Вид видання ____________________________________________________________

(газета, журнал, бюлетень, збірник, альманах, календар, дайджест)

Статус видання _________________________________________________________

(вітчизняне, спільне)

Мова (мови) видання ____________________________________________________

Вид видання за цільовим
призначенням __________________________________________________________

(громадсько-політичне, наукове, навчальне, літературно-художнє,

________________________________________________________________________

рекламне (понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама), еротичне тощо

Обсяг, періодичність ____________________________________________________

Сфера розповсюдження та категорія читачів _____________________________
________________________________________________________________________

Засновник (співзасновники) _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість __________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

М. П.

________________________________________________________________________

(посада і прізвище керівника органу, який здійснив реєстрацію)

______________________
(дата реєстрації)

___________________
(підпис)

(зразок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 905,
від 30.11.2005 р. N 1128)

Зразок

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету МіністрівУкраїни
від 17 листопада 1997 р. N 1287
(у редакції постановою Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 1999 р. N 1914)

Державний Герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

СВІДОЦТВО
ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА, ЯК СУБ'ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Серія __________

 

N __________

 

_______________________________________________________________________
(повне найменування та скорочена назва агентства державною мовою)

_______________________________________________________________________
(назва агентства іншою мовою (мовами)

Засновник (співзасновник) _____________________________________________
_______________________________________________________________________

Вид та організаційно-правова форма ___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Програмна мета (основні напрями діяльності) ___________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Мова (мови) інформації ________________________________________________

Сфера розповсюдження інформаційної продукції ________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Місцезнаходження та номери засобів зв'язку інформаційного агентства __________________________
_______________________________________________________________________

М. П.

_______________________________________________________________________

(посада і прізвище керівника органу, який здійснив реєстрацію)

____________________
(дата реєстрації)

_________________
(підпис)

(зразок із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 р. N 905,
від 30.11.2005 р. N 1128)