Конституція України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )

{ Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях
Конституційного Суду
N 1-зп ( v001p710-97 ) від 13.05.97
N 4-зп ( v004p710-97 ) від 03.10.97
N 6-зп ( v006p710-97 ) від 25.11.97
N 9-зп ( v009p710-97 ) від 25.12.97
N 8-рп/98 ( v008p710-98 ) від 09.06.98
N 11-рп/98 ( v011p710-98 ) від 07.07.98
N 1-рп/99 ( v001p710-99 ) від 09.02.99
N 4-рп/99 ( v004p710-99 ) від 19.05.99
N 7-рп/99 ( v007p710-99 ) від 06.07.99
N 9-рп/99 ( v009p710-99 ) від 27.10.99
N 10-рп/99 ( v010p710-99 ) від 14.12.99
N 4-рп/2000 ( v004p710-00 ) від 11.04.2000
N 6-рп/2000 ( v006p710-00 ) від 19.04.2000
N 13-рп/2000 ( v013p710-00 ) від 16.11.2000
N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від 14.12.2000
N 2-рп/2001 ( v002p710-01 ) від 28.03.2001
N 4-рп/2001 ( v004p710-01 ) від 19.04.2001
N 5-рп/2001 ( v005p710-01 ) від 17.05.2001
N 7-рп/2001 ( v007p710-01 ) від 30.05.2001
N 11-рп/2001 ( v011p710-01 ) від 13.07.2001
N 14-рп/2001 ( v014p710-01 ) від 16.10.2001
N 4-рп/2002 ( v004p710-02 ) від 20.03.2002
N 7-рп/2002 ( v007p710-02 ) від 27.03.2002
N 8-рп/2002 ( v008p710-02 ) від 07.05.2002
N 10-рп/2002 ( v010p710-02 ) від 29.05.2002
N 12-рп/2002 ( v012p710-02 ) від 18.06.2002
N 15-рп/2002 ( v015p710-02 ) від 09.07.2002
N 16-рп/2002 ( v016p710-02 ) від 17.10.2002
N 17-рп/2002 ( v017p710-02 ) від 17.10.2002
N 2-рп/2003 ( v002p710-03 ) від 28.01.2003
N 5-рп/2003 ( v005p710-03 ) від 05.03.2003
N 12-рп/2003 ( v012p710-03 ) від 26.06.2003
N 16-рп/2003 ( v016p710-03 ) від 14.10.2003
N 19-рп/2003 ( v019p710-03 ) від 10.12.2003
N 21-рп/2003 ( v021p710-03 ) від 25.12.2003
N 22-рп/2003 ( v022p710-03 ) від 25.12.2003
N 5-рп/2004 ( v005p710-04 ) від 04.03.2004
N 11-рп/2004 ( v011p710-04 ) від 19.05.2004
N 19-рп/2004 ( v019p710-04 ) від 01.12.2004
N 6-рп/2005 ( v006p710-05 ) від 05.10.2005
N 9-рп/2005 ( v009p710-05 ) від 13.10.2005 )

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2222-IV ( 2222-15 ) від 08.12.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.44 }

{ Офіційне тлумачення до Конституції див. в Рішеннях
Конституційного Суду
N 11-рп/2007 ( va11p710-07 ) від 11.12.2007
N 12-рп/2007 ( va12p710-07 ) від 11.12.2007
N 5-рп/2008 ( v005p710-08 ) від 02.04.2008
N 6-рп/2008 ( v006p710-08 ) від 16.04.2008
N 12-рп/2008 ( v012p710-08 ) від 25.06.2008
N 16-рп/2008 ( v016p710-08 ) від 17.09.2008
N 23-рп/2008 ( v023p710-08 ) від 15.10.2008 }


Верховна Рада України від імені Українського народу -
громадян України всіх національностей,
виражаючи суверенну волю народу,
спираючись на багатовікову історію українського
державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім
Українським народом права на самовизначення,
дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов
її життя,
піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі
України,
прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну,
правову державу,
усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю,
попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,
керуючись Актом проголошення незалежності України від 24
серпня 1991 року ( 1427-12 ), схваленим 1 грудня 1991 року
всенародним голосуванням,
приймає цю Конституцію - Основний Закон України.