ОСНОВНІ ОДИНИЦІ ОБЛІКУ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

Видання — документ (твір), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом*, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Видавничий асортимент — загальна кількість видань, випущених одним видавцем за певний період часу.

Примірник — кожна окрема одиниця тиражу видання.

Тираж — загальна кількість примірників одного видання.

Запуск — частина загального тиражу видання, що випускається в разі неможливого одноразового випуску всього тиражу окремими партіями із зазначенням кожної частини (запуску) у випускних даних.

Загальний тираж — сума тиражів усіх видань, які випускаються або плануються до випуску певним видавцем (групою видавців) за певний період часу.

Друкований знак — елементарне графічне зображення тексту (літера, цифра, розділовий, математичний, нотний чи тому подібний знак) і кожний проміжок між словами.

Авторський аркуш — умовна одиниця виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу літературного твору, що є основою для обліку праці автора, укладача, рецензента тощо. Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків прозаїчного тексту (враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами), чи 40 кілобайтам комп'ютерного тексту (разом з проміжками), чи 700 віршованим рядкам, чи 3 000 см2 площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання.

Обліково-видавничий аркуш — одиниця виміру обсягу видання. Відрізняється від обсягу видання в авторських аркушах тим, що враховує також частини, які не є наслідком авторської праці (видавнича анотація і передмова, колонцифри тощо).
Обсяг видання в обліково-видавничих аркушах — величина, що визначається кількістю обліково-видавничих аркушів в одному примірнику видання.

Паперовий аркуш — одиниця розрахунку кількості паперу, необхідного для видання твору. Визначають його у сантиметрах ширини і довжини (наприклад, 60х90 см). Один паперовий аркуш містить два фізичних друкованих аркуші. Облік паперу здійснюється в одиницях маси (кілограми, тонни), в одиницях площі (квадратні метри, гектари) та в метричних стопах (тисяч аркушів).

Друкований аркуш — одиниця вимірювання натурального обсягу видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату.

Розрізняють фізичний і умовний друковані аркуші.

Умовний друкований аркуш — умовна одиниця обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60х90 см та призначена для розрахунку й порівняння друкованого обсягу видань різних форматів.

 

Вираження друкованих аркушів в умовних друкованих аркушах здійснюється за коефіцієнтами переведення (Кпр), які визначають як співвідношення площі паперового аркуша даного формату (Па) до площі умовного друкованого аркуша

у.а. = 5400 см2) за формулою:


Коефіцієнти переведення друкованих аркушів різних стандартних форматів в умовні друковані аркуші наведено в таблиці: 

Формат паперу, см

Площа друкованого аркуша, см2

Коефіцієнт переведення в облікові одиниці

60х90

5400

1,00

60х84

5040

0,93

70х90

6300

1,17

75х90

6750

1,25

70х100

7000

1,30

70х108

7560

1,40

84х108

9072

1,68

 Обсяг видання в друкованих аркушах — кількість усіх друкованих аркушів в одному примірнику цього видання.

Обліково-видавничий аркуш-відбиток — одиниця обліково-видавничого аркушату видавничої продукції в усьому тиражі.

Обліково-видавничий аркушат видання — кількість обліково-видавничих аркушів у тиражі цього видання, виражена добутком обсягу одного примірника видання в обліково-видавничих аркушах на його тираж.

Друкований аркуш-відбиток — одиниця друкованого аркуша видавничої продукції у всьому тиражі.


Друкований аркушат видання — добуток обсягу одного примірника в друкованих аркушах на тираж цього видання.

       * У тому числі електронне видання — видання, фізичною формою існування, тиражування, розповсюдження якого є електронні (машиночитні) носії інформації (дискети, магнітно-оптичні та лазерні диски та ін.), і являє собою еквівалент традиційного видання, або будь-який додаток до нього, або самостійне втілення авторського твору (важливою частиною якого є текст) за допомогою інформаційних технологій, що можуть поєднувати інформацію різних видів (аудіо, відео, текст) у рамках єдиної мультимедійної форми. (Визначення термінa попереднє до прийняття відповідних нормативних документів).

Вихідні відомості електронних видань мають містити інформацію про: тип носія, фізичний формат запису, операційну систему, обсяг запису (Мб).