Захист прав та інтересів осіб в цивільних справах

- надання усних та письмових консультацій по справі,

- підготовка позовних заяв;

- участь в судових засіданнях під час розгляду справи;

- підготовка заяв в порядку окремого провадження (встановлення фактів, що мають юридичне значення, обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичних осіб, визнання спадщини відумерлою, визнання фізичної особи безвісно відсутньою, оголошення померлою, тощо);

- підготовка та подання скарг, клопотань, заяв;

- підготовка та подання апеляційних та касаційних скарг на рішення судів;

- підготовка та подання заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами, тощо);

- участь при розгляді апеляційних, касаційних скарг та заяв про перегляд справ за нововиявленими обставинами в суді відповідної інстанції.