Міністерство юстиції відкликало роз‘яснення для громадян щодо примусового стягнення майна, яке виступає предметом застави чи іпотеки. У зв‘язку зі змінами до Закону України «Про іпотеку» стосовно позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки на підставі договору, внесених Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Міністерство юстиції просить вважати раніше видане роз‘яснення відкликаним.