Роз’яснення позиції Мін’юсту щодо ініціативи МВС по наданню громадянам дозволів купувати для самозахисту травматичну зброю

 

У зв’язку з численними повідомленнями у засобах масової інформації щодо позиції Міністерства юстиції стосовно ініціативи Міністерства внутрішніх справ надавати громадянам дозволи на купівлю для самозахисту травматичної зброї, а також у зв’язку з відсутністю коректного правового трактування цього питання, прес-служба Мін’юсту вважає за необхідне повідомити наступне:

На опрацюванні в Міністерстві юстиції знаходився проект постанови Кабінету Міністрів України, розроблений Міністерством внутрішніх справ, згідно з яким пропонувалося впровадити в обіг новий вид засобів самооборони – газові пістолети, револьвери з можливістю стрільби патронами, спорядженими еластичними снарядами несмертельної дії (шляхом внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року №706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії).

За результатами правової експертизи Міністерство юстиції повернуло цей проект без надання висновку, як такий, що не відповідає Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Положення статті 2 указаної Конвенції передбачають право кожного на життя, що охороняється законом.

Крім того, статтею 3 Конституції України встановлено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 92 Конституції України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод визначаються виключно законами України.

Cтаття 19 Конституції України вимагає, щоб органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи діяли лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

З огляду на можливі ризики порушення цих прав, врегулювання зазначених питань на рівні рішення Уряду є невиправданим. Беззаперечно, що використання зброї нерозривно пов’язано з необхідністю забезпечення гарантій прав та свобод людини. Врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із обігом зброї в Україні, має відбуватись на рівні закону України з метою забезпечення гарантій прав і свобод людини і громадянина від незаконного застосування зброї іншими громадянами.

Відповідний проект Закону України «Про обіг зброї невійськового призначення», що зареєстрований Верховною Радою України 09.02.2009 р. (реєстр. № 2105), опрацьовувався в Міністерстві юстиції. Зауваження та пропозиції, в тому числі, щодо визначення чіткого порядку розповсюдження та застосування зброї, були надані Міністерству внутрішніх справ та Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

У зв’язку з цим, Міністерство юстиції вважає необхідним зосередити зусилля на доопрацюванні цього проекту в зазначеному Комітеті.

 

Прес-служба Міністерства юстиції України
Tел. 271-16-76
E-mail: press@minjust.gov.ua

Джерело:
http://minjust.gov.ua