Роз'яснення Міністерства юстиції щодо правомірності блокування коліс транспортних засобів у разі порушення їх власниками правил паркування

Щодо   правомірності   застосування    пристроїв    для 
блокування коліс транспортних засобів у разі порушення їх
власниками правил паркування та в межах компетенції повідомляється
таке.

Статтею 41 Конституції України ( 254к/96-ВР ) встановлено, що
кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю
власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно зі статтею 319 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на
власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна
будь-які дії, які не суперечать закону. Діяльність власника може
бути обмежена чи припинена лише у випадках і в порядку,
встановлених законом.

Суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки,
права та обов'язки суб'єктів - учасників дорожнього руху,
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності та господарювання регулюються Законом України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ).

Можливість тимчасового затримання транспортного засобу
передбачається частиною другою статті 52-1 цього Закону
( 3353-12 ), згідно з якою Державтоінспекція Міністерства
внутрішніх справ України здійснює контроль за правомірністю
експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі,
виконанням установлених Кабінетом Міністрів України правил
паркування транспортних засобів, а у випадках та порядку,
визначених законом, тимчасово затримує і доставляє транспортний
засіб, у тому числі з використанням спеціальних транспортних
засобів (коли розміщення затриманого транспортного засобу суттєво
перешкоджає дорожньому руху), на спеціальні майданчики чи стоянки
для тимчасового зберігання.

Відповідальність за порушення правил зупинки та стоянки
транспортних засобів передбачена частиною першою статті 122
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )
(далі - Кодекс), а порушення цих правил, що створює перешкоди
дорожньому руху або загрозу безпеці руху, - частиною третьою цієї
ж статті Кодексу ( 80731-10 ). За вчинення таких правопорушень на
порушника може бути накладено стягнення у виді штрафу або
громадських робіт.

Підстави тимчасового затримання транспортного засобу шляхом
його блокування визначені статтею 265-2 Кодексу ( 80732-10 ).

Так, згідно з вказаною нормою працівник Державної
автомобільної інспекції тимчасово затримує транспортний засіб
шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний
майданчик чи стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного
засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху) у разі наявності
підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачені
частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121,
статтями 121-1, 126, частинами першою, другою, третьою і четвертою
статті 130, статтями 132-1, 206-1 Кодексу ( 80731-10 ).

Аналіз зазначених норм Кодексу ( 80731-10, 80732-10 ) вказує
на те, що правопорушення, відповідальність за які ними
встановлена, не пов'язані з порушенням правил зупинки та стоянки
транспортних засобів.

Порядок тимчасового затримання та зберігання транспортних
засобів на спеціальних майданчиках і стоянках затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. N 1102
( 1102-2008-п ). Згідно з пунктом 2 цього Порядку ( 1102-2008-п )
тимчасове затримання транспортного засобу уповноваженою особою
Державтоінспекції проводиться у випадках, передбачених статтею
265-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80732-10 ), зокрема у разі, коли неможливо усунути причину
затримання на місці виявлення адміністративного правопорушення, і
передбачає примусове припинення використання такого транспортного
засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або
доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку, якщо транспортний
засіб створює значні перешкоди дорожньому руху - робить неможливим
рух транспортних засобів проїзною частиною. Уповноваженим особам
Державтоінспекції забороняється брати участь у здійсненні
блокування або евакуації транспортних засобів у випадках, не
передбачених законом.

Враховуючи зазначене, тимчасове затримання транспортних
засобів шляхом блокування можливе лише працівниками
Державтоінспекції і лише з підстав, визначених законом, серед яких
відсутня така підстава, як порушення водієм правил зупинки чи
стоянки транспортного засобу.

Однак, незважаючи на зазначене, а також те, що згідно зі
статтею 52-1 Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) правила
маркування транспортних засобів встановлюються Кабінетом Міністрів
України, рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 р.
N 1051/1051 ( ra1051023-08 ) затверджені Правила благоустрою міста
Києва (далі - Правила), розділом XVII яких передбачені Правила
паркування транспортних засобів у м. Києві.

Згідно з пунктом 17.7 Правил ( ra1051023-08 ) при порушенні
встановленого цими Правилами порядку оплати послуг з паркування
транспортних засобів на відведених: або спеціально обладнаних
місцях, а також розміщенні транспортного засобу на об'єкті
благоустрою зеленого господарства, оператор застосовує технічні
засоби для обмеження руху транспортних засобів. Зняття технічного
засобу здійснюється за умови повної сплати водієм послуг з
паркування транспортного засобу і робіт з встановлення та зняття
технічного засобу. Застосування технічних засобів для обмеженні
руху транспортних засобів здійснює оператор. Оператором згідно з
пунктом 17.2 Правил ( ra1051023-08 ) є (уповноважена організація)
- комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації), що визначено
органом місцевого самоврядування для здійснення організації та
експлуатації місць платного паркування транспортних засобів.

З урахуванням зазначеного, вважаємо, що Правила
( ra1051023-08 ) в частині встановлення правил паркування
транспортних засобів та, зокрема, блокуванні транспортних засобів
не відповідають зазначеним нормам Конституції України
( 254к/96-ВР ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
та Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ).

Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) не встановлено обов'язку державної реєстрації
нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування. Відповідно до частини 10 статті 59 цього Закону
( 280/97-ВР ) акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції
( 254к/96-ВР ) або законам України визнаються незаконними в
судовому порядку.

Враховуючи положення статті 121 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статей 1 та 20 Закону України "Про прокуратуру"
( 1789-12 ), Міністерство юстиції звернулося до Генерального
прокурора України щодо вжиття заходів прокурорського реагування у
зв'язку з рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 р.
N 1051/1051 ( ra1051023-08 ).

Джерело:
http://zakon1.rada.gov.ua