Третейський суд

Медіація. Як і чому варто примирити пацієнта та лікаря

Основа для захисту прав пацієнта – виникнення правового спору в контексті надання медичної допомоги. Виділяють два основні способи захисту прав пацієнтів: судовий і досудовий. З-поміж досудових викристалізовується такий альтернативний спосіб розв’язання конфліктів, як медіація/посередництво у галузі охорони здоров’я. Це один із найбільш поширених у світовій практиці альтернативних підходів до розв’язання конфлікту, метою якого є досягнення результату „перемога-перемога”.

Медіація (від лат. „medi” – середина) у класичному розумінні – це добровільний і конфіденційний процес, у якому нейтральна сторона (медіатор) допомагає конфліктуючим сторонам досягнути взаємоприйнятного рішення. Цей підхід – це пошук „золотої середини” для сторін спору, шлях, де ключовими точками відліку є гармонія, компроміс, справедливість.

Медіація в Україну зайшла, і це – факт. Тепер їй треба дати можливість проявитися

Наприкінці січня Міністерством юстиції на виконання пункту 20 Орієнтовного плану законопроектної роботи на 2007 рік на сайті було розміщено проект Закону України "Про медіацію (примирення)". Завданням Проекту мало бути приведення національного законодавства у відповідність до рішень ЄС, рекомендацій Ради Європи та резолюцій ООН у сфері медіації. Із запитаннями про те, чи дійсно даний проект відповідає міжнародним стандартам у сфері медіації ми звернулися до Діани Проценко -  медіатора, старшого викладача ФПВН НАУКМА.

Теоретичні та практичні аспекти діяльності третейських судів в Україні

Чи вповноважений третейський суд розглядати спори про визнання права власності, зокрема на нерухоме и рухоме майно, і які правові наслідки ухваленого рішення? Це питання має практичний інтерес, особливо з огляду на те, що в процесі реформування аграрного сектора майнові відносини, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майна, не були належним чином урегульовані: немає технічної документації, а також інших документів, що підтверджують юридичну історію фактично зведених об’єктів нерухомості; порушувався порядок передачі майна й т. ін.

Запровадження процедури медіації (примирення) у законодавстві України

Медіація (відновне правосуддя) розповсюджено у більшості країнах вже понад 25 років, зокрема, цей процес успішно розвивається в Європі (Австрії, Бельгії, Великій Британії, Норвегії, Німеччині, Фінляндії, Польщі тощо), США, Австралії, Новій Зеландії та інших країнах.